SPHERICAL – namioty sferyczne: produkcja, sprzedaż, montaż, wynajem, renowacja; hale eventowe, dekoracje wodne, liny stalowe, podłogi mobilne, kontenery | POLSKI WEEKEND 2014 JASNA CHOPOK
8705
post-template-default,single,single-post,postid-8705,single-format-video,ajax_fade,page_not_loaded,,wpb-js-composer js-comp-ver-3.6.12,vc_responsive
 

POLSKI WEEKEND 2014 JASNA CHOPOK

  |   NEWSY   |   No comment

W ramach trwającego sezonu narciarskiego Spherical S9.5 powędrował do Jasnej pod Chopokiem.

14 i 15 lu­te­go od­by­ła się II edy­cja Pol­skie­go Week­en­du. Atrak­cje za­pew­ni­li: DJ Flor, Mar­cin Urzę­dow­ski, Are­tha oraz wszech­obec­ny Yeti, a go­ść­mi spe­cjal­ny­mi byli Maria Ni­kliń­ska, Marta Wierz­bic­ka i Prze­my­sław Cy­pry­ań­ski. Na uczest­ni­ków im­pre­zy cze­ka­ły świetnie przygotowane trasy i prawie metr śnie­gu. Odwiedzający Pol­skie Week­en­d na Cho­po­ku mogli wziąć udział w za­wo­dach, licz­nych kon­kur­sach oraz spró­bo­wać swo­ich sił na sy­mu­la­to­rach spor­tów zi­mo­wych dostępnych w naszym namiocie sferycznym. Podobno największe zainteresowanie wzbudzał symulator skoków narciarskich, czemu nie można się dziwić biorąc pod uwagę wyczyny Kamila Stocha.
Dla odmiany nasza konstrukcja została tym razem wyposażona w transparentne, jednoskrzydłowe drzwi wejściowe. Tym samym przypominamy, że z dostosowaniem konstrukcji do konkretnych wymagań nie stanowi dla nas większego problemu.
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.