SPHERICAL – namioty sferyczne: produkcja, sprzedaż, montaż, wynajem, renowacja; hale eventowe, dekoracje wodne, liny stalowe, podłogi mobilne, kontenery | RODO
9570
page-template-default,page,page-id-9570,ajax_fade,page_not_loaded,,wpb-js-composer js-comp-ver-3.6.12,vc_responsive
 

RODO

Klauzula Informacyjna dla Klientów i Współpracowników Handlowych
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), w związku z naszą
współpracą, szanując Twoją prywatność oraz dbając o to, abyś wiedział kto i w jaki
sposób przetwarza Twoje dane osobowe, poniżej przedstawiam informacje, które
pomogą Ci to ustalić.

Administratorem Twoich danych osobowych jest MTS – Poland Piotr Strzelczyk z
siedzibą w Blachowni Ul. Malicka 15 (42-290 Blachownia).

Masz prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, żądania
ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu z powodu Twojej szczególnej sytuacji. Masz
również prawo do żądania od Nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych, a także
do ich przenoszenia.

Jeżeli uznasz, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami
prawa masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w kilku różnych celach tj. dla prawidłowej
realizacji umowy, celem wykonania obowiązków prawnych, w tym podatkowych, a
także mogą być przetwarzane celem kierowania do Ciebie ofert w ramach naszej
współpracy oraz dla dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z przepisów
prawa cywilnego oraz obrony przed takimi roszczeniami, jeśli takie się pojawią.

Podstawą prawna przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

– art. 6 ust. 1 lit b RODO, tj. przetwarzanie jest konieczne do realizacji łączącej nas
umowy.

– art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków
na nas ciążących takich rozliczenia finansowe, w tym podatkowe.

– art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest nieodzowne dla realizacji celów
wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, takich jak kierowanie do
Ciebie ofert w ramach marketingu bezpośredniego oraz ewentualna konieczność
odpierania lub realizacji roszczeń cywilnoprawnych.

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do konkretnego
przetwarzania danych. Z pewnością dane będą przetwarzane przez okres trwania
łączącej nas umowy, jak również przez okres trwania wymagalności ewentualnych
roszczeń z tym związanych, a więc przez co najmniej 10 lat od rozwiązania umowy –
zgodnie z ogólnym terminem przedawnienia w myśl art. 118 ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2017.459 t.j. z dnia 2017.03.01).

Odbiorcą Twoich danych osobowych będą nasi pracownicy, którzy będą
bezpośrednio odpowiedzialni za przetwarzanie Twoich danych, informatycy oraz nasi
agenci celem realizacji naszej współpracy. Ponadto dane będą przetwarzane przez
Kancelaria Księgowo-Podatkowa a także w przypadku takiej konieczności naszą Kancelarie Prawną.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany,
ponieważ będziemy w pewnym stopniu będziemy je przetwarzać na zasobach

komputerowych. Jednakże w ramach przetwarzania danych nie stosujemy metod
polegających na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowania.

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, jednak jest ono konieczne dla realizacji
łączącej nas współpracy.

Obecnie nie zamierzamy przekazywać Twoich danych do państw trzecich.